2019 KCPE Insha Past Paper-Free KCPE Past Papers with Answers.

2019 Insha KCPE Past Papers

Kenya Certificate of Primary Education

Insha

Umepewa dakika 40 kuandika Insha yako

Andika Insha isiyopungua ukurasa Moja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa

Andika Insha inayomalizia kwa maneno ifuatayo:

Hakika nilikuja kugundua kwamba ni muhimu kuwazia hatari ya kufuata yale ambayo marafiki wanatenda.