KCPE 2011 Insha Past Paper-Free KCPE Past Papers with Answers.

Kenya National Examination Council

K.C.P.E 2011

Insha

Paper

Kenya National Examination Council

K.C.P.E 2011

Sehemu ya pili

Insha

Namba yako ya mtihani

Jina lako

Jina la shule yako

Soma Maagizo Haya Kwa Makini

1. Kwenye nafasi zilizoachwa hapo juu andika Namba yako kamili ya mtihmi, Jina lako na Jina La Shule yako.

2. Sasa fungua karatasi hii, soma kichwa cha insha kwa makini na uandike insha yako kwenye nafasi ulizoachiwa

Umepewa dakika 40 kuandika insha yako.

Andika insha isiyopungua ukurasa mmoja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa. Mwandikie rafiki yako barua kuhusu namna ya kujiandaa vyema kwa mtihani wa K.C.P.E.