2012 KCPE Insha Past Paper-Free KCPE Past Papers with Answers.

KISWAHILI Sehemu ya pili: Insha

Kenya National Examinations council

K.C.P.E 2012

Kiswahili

Sehemu Ya pili:

Insha

Muda dakika: 40

Namba yako ya mtihani

Jina lako

Jina la shule yako

Soma maagizo yafuatayo kwa makini.

1. Kwenye nafasi zilizoachwa hapo juu, andika Namba yako kamili ya mtihani, Jina lako na Jina la Shule yako.

2. Sasa fungua ukumsa, soma kichwa cha insha kwa makini kisha uandike insha yako kwenye nafasi ulizoachiwa.

Kijitabu hiki kina kurasa 4 zilizopigwa chapa.

Umepewa dakika 40 kuandika imha yako.

Andika insha isiyopungua ukurasa mmoja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa. Andika insha inayoanza kwa maneno yafuatayo

Machozi ya furaha yalinitiririka. Sikutarajia haya